Intra-Podnikání

 Doručujeme řešení pro rozvoj Vašeho záměru v oblasti IT a marketingu.

Přinášíme Vám know how a v případě potřeby i další potřebné odborníky a produkty.

Posouváme Vaše projekty.

Nabízíme prověřené služby, funkční řešení a produkty, které Vám umožní rychle a pružně reagovat na potřeby trhu.

Manažeři a profesionálové Solution Group zajistí vše potřebné.

Nastartujeme Váš záměr a realizujeme Vaší koncepci. Vše ve spolupráci s Vašimi zaměstnanci, partnery a dodavateli.

Vaše cíle jsou realizovány a nikoli pozastavovány či rušeny, jak je běžná praxe.

 

Co je Intra-podnikání?

Využívání podnikatelských dovedností a samostatnosti lidí uvnitř firmy, zejména jejich kreativity a flexibility pro nastartování a řízení inovací Vašich produktů, služeb nebo marketingu.

Intra-podnikání je uvědomění, že stejná podnikavost, jaká stojí za vznikem úspěšné firmy má být uplatňována i nadále v rámci již existujícího podniku.

Intra-podnikání představuje dostupný rámec – cestu ke zvládání inovací ve firmách pro zachování růstu a konkurence schopnosti.

Cílem intra-podnikání je najít nejlepší cestu jak proměnit nápady do reality přinášející zisk.

Intra-podnikání mění přístup ke strategii a řízení lidských zdrojů.

Intra-podnikání mění Vaše podnikání.

 

Kdo je Intra-podnikatel?

Intra-podnikatel je člověk, který přináší podnikatelské myšlení v rámci fungující firmy. Je součástí Vašeho týmu a zároveň přijme za své jak firemní vize a hodnoty, tak i mantinely hřiště, na kterém se daný business hraje. Využívá svého potenciálu k naplnění zadaných cílů. Pokud Váš tým aktuálně není kompetenčně vyvážený, je možné vyřešit dočasnou alokací externího intra-podnikatele.

Intra-podnikatel není zaměřen pouze na splnění daného úkolu. Ze své přirozenosti si zachovává podnikatelský rozhled, hledá správný poměr mezi riskem, mírou investice a možností prosazení na trhu.

Intra-podnikatel využívá zkušených a odborně zdatných kolegů uvnitř firmy, zároveň je v případě potřeby schopen využít své sítě kontaktů nebo najít nové odborníky. Propojení těchto principů pomáhá nalézt nejvýhodnější řešení a zároveň neohrožuje Vaše stávající dodavatele ani zaměstnance.

 

Přidaná hodnota

 

Garance dostupnosti a flexibility

Alokujte odborníky, služby nebo produkty Solution Group dle Vaší momentální potřeby. Budete manažersky plánovat a operativně angažovat naše profesionály na řešení dílčí nebo dočasné problematiky, případně na dlouhodobější spolupráci.

 

 

Garance profesionality a adaptibility

Specialisté Solution Group disponují potřebnými znalostmi a mají zkušenosti z realizací operativních i koncepčních projektů. Získáte kolegy, kteří pracují samostatně i v týmu a zároveň se přirozeně přizpůsobují prostředí a metodikám Vaší firmy a oboru podnikání.

 

 

Garance týmu a kvalitních řešení

V rámci realizace jakéhokoli úkolu resp. projektu diskutujeme v rámci Solution Group možné alternativy řešení a vybíráme společně s Vámi tu nejlepší variantu.

 

 

 

Garance efektivních nákladů

V každém okamžiku 100 % kontrolujete a řídíte náklady na projekt. Platíte jen skutečně odvedenou práci. V rámci zřizování pozice odpadají veškeré počáteční náklady a je velmi jednoduché alokaci sjednávat i rušit.  Např. jeden měsíc intra-podnikatele nevyužijete a tak není důvod ho platit.